Resum de la presentació del projecte final del Master Executive MBA - Universitat de Barcelona: Pla per l'Empresa de nova creació muSicanea de venda i lloguer d'instruments musicals per a l'aprenentatge. Treball realitzat conjuntament amb Any Dorador, Mauricio Múnera, Alejandro Pardo y Rafael Sánchez.