A bernatROS oferim una dilatada experiència professional desenvolupada en diverses àrees. Principals assoliments:

- DIRECCIÓ DE PROJECTES
- ACTIVITAT COMERCIAL INTERNACIONAL
- ARQUITECTURA SOSTENIBLE · EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
- GESTIÓ ECONÒMICA
- INTERNACIONALITZACIÓ DE L’EMPRESA · COMERÇ EXTERIOR
- REHABILITACIÓ · PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA


At bernatROS we offer an extensive professional experience developed in various areas. Our main achievements are:

- PROJECT MANAGEMENT
- INTERNATIONALIZATION ASSESSMENT · FOREIGN TRADING
- SUSTAINABLE ARCHITECTURE · ENERGY EFFICIENCY
- ECONOMIC MANAGEMENT
- INTERNATIONAL TRADING ACTIVITY
- REFURBISHMENT · REAL ESTATE