4 HABITATGES I LOCALS COMERCIALS. SABADELL, 2010

• Promoció Privada | Súp. C.: 489,16m2 | Pressupost: 532.091,69€

Edifici cantoner on la composició de la façana respon a l’entorn i a un llenguatge contemporani amb una franja de color aleatòria a les obertures. Els pisos s'orienten al sud i maximitzen la seva superfície. A les sales s'ha recuperat els paviment hidràulics de la casa existent.
Projecte co-realitzat amb Oriol Vañó, arquitecte.